Skip to content
Home » Switch Case Trong C: Hướng Dẫn Sử Dụng Các Lệnh Trong C

Switch Case Trong C: Hướng Dẫn Sử Dụng Các Lệnh Trong C

LTC 17. Câu lệnh switch case trong lập trình C | Tự học lập trình C

Switch Case Trong C

Lợi ích của switch case trong ngôn ngữ lập trình C

Switch case là một cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình C được sử dụng để kiểm soát luồng chương trình dựa trên các trường hợp khác nhau. Switch case có nhiều lợi ích mà nó mang lại cho lập trình viên. Dưới đây là một số lợi ích của switch case trong ngôn ngữ lập trình C:

1. Dễ đọc và dễ hiểu: Switch case cho phép bạn viết code theo một cách rõ ràng và dễ hiểu. Thay vì sử dụng các câu lệnh if-else dài và phức tạp, switch case giúp rút gọn và tổ chức code một cách tốt hơn.

2. Tăng hiệu suất: Vì switch case chỉ kiểm tra một lần và sau đó nhảy đến trường hợp tương ứng, nó có thể tăng hiệu suất chương trình so với việc sử dụng nhiều câu lệnh if-else.

3. Xử lý các trường hợp đặc biệt: Switch case là một lựa chọn tốt để xử lý các trường hợp đặc biệt hoặc trạng thái trong chương trình của bạn. Bằng cách chỉ định các giá trị cho các trường hợp trong switch case, bạn có thể dễ dàng xử lý các tình huống đặc biệt một cách tiện lợi.

4. Linh hoạt: Switch case trong ngôn ngữ lập trình C có thể được sử dụng cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như số nguyên, ký tự, chuỗi, đối tượng và các kiểu dữ liệu liên quan.

Cú pháp của switch case trong ngôn ngữ lập trình C

Cú pháp của cấu trúc switch case trong ngôn ngữ lập trình C khá đơn giản. Dưới đây là cú pháp chính của switch case:

“`
switch (biểu thức) {
case giá_trị_1:
// Các câu lệnh trong trường hợp giá trị 1
break;
case giá_trị_2:
// Các câu lệnh trong trường hợp giá trị 2
break;

default:
// Các câu lệnh mặc định nếu không trùng với bất kỳ giá trị nào
break;
}
“`

Biểu thức ở đầu của switch case có thể là một biến hoặc một biểu thức có giá trị. Các trường hợp (case) được đặt trong block (`{}`) và được kết thúc bằng câu lệnh `break` để ngăn chương trình thực thi các trường hợp tiếp theo. Nếu không có `break`, chương trình sẽ thực hiện tất cả các câu lệnh trong các trường hợp tiếp theo cho đến khi gặp một câu lệnh `break` hoặc kết thúc cấu trúc switch case.

Sử dụng switch case để kiểm soát luồng chương trình

Switch case được sử dụng để kiểm soát luồng chương trình bằng cách thực hiện các câu lệnh dựa trên các trường hợp khác nhau. Bằng cách đặt các giá trị ở đầu của mỗi trường hợp, chương trình sẽ nhảy tới trường hợp tương ứng và thực hiện các câu lệnh bên trong.

Ví dụ, hãy xem xét một chương trình đơn giản sử dụng switch case để kiểm soát luồng chương trình dựa trên ngày trong tuần:

“`c
#include

int main() {
int ngay;
printf(“Nhap vao mot so tu 2 den 7: “);
scanf(“%d”, &ngay);

switch (ngay) {
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
printf(“Day la ngay trong tuan.”);
break;
case 7:
printf(“Day la chu nhat.”);
break;
default:
printf(“So khong hop le.”);
break;
}

return 0;
}
“`

Trong ví dụ trên, chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một số từ 2 đến 7. Dựa vào số này, chương trình sẽ hiển thị thông báo tương ứng trong câu lệnh switch case.

Xử lý các trường hợp đặc biệt bằng switch case

Switch case là một công cụ mạnh mẽ để xử lý các trường hợp đặc biệt trong chương trình của bạn. Bạn có thể định nghĩa các giá trị cho từng trường hợp và thực hiện các công việc khác nhau cho mỗi trường hợp đó.

Ví dụ, hãy xem xét một chương trình cho phép người dùng chọn một loại sản phẩm và hiển thị giá tương ứng:

“`c
#include

int main() {
int ma_san_pham;
printf(“Nhap vao ma san pham (1-3): “);
scanf(“%d”, &ma_san_pham);

switch (ma_san_pham) {
case 1:
printf(“San pham A – Gia 100.000 VND”);
break;
case 2:
printf(“San pham B – Gia 200.000 VND”);
break;
case 3:
printf(“San pham C – Gia 300.000 VND”);
break;
default:
printf(“Ma san pham khong hop le.”);
break;
}

return 0;
}
“`

Trong ví dụ trên, người dùng được yêu cầu nhập vào một số từ 1 đến 3. Dựa vào số này, chương trình sẽ hiển thị thông tin về sản phẩm và giá của nó trong câu lệnh switch case.

So sánh switch case với câu lệnh if-else trong ngôn ngữ C

Switch case và câu lệnh if-else đều được sử dụng để kiểm soát luồng chương trình trong ngôn ngữ lập trình C. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác biệt và sự lựa chọn phụ thuộc vào tình huống và yêu cầu của từng bài toán.

Switch case thường được sử dụng khi bạn có một số lượng lớn các trường hợp khác nhau mà bạn muốn xử lý một cách riêng biệt. Nó giúp tổ chức code của bạn một cách rõ ràng và tăng tính đọc hiểu của chương trình. Tuy nhiên, switch case chỉ có thể kiểm tra các giá trị cụ thể và không thể sử dụng các biểu thức điều kiện phức tạp.

Trong khi đó, câu lệnh if-else cho phép bạn kiểm tra các điều kiện phức tạp và thực hiện các thao tác tùy thuộc vào kết quả của điều kiện đó. Bạn có thể sử dụng một số biểu thức điều kiện, các toán tử logic và so sánh để xử lý các trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, câu lệnh if-else có thể trở nên phức tạp và khó hiểu nếu có quá nhiều điều kiện phải kiểm tra.

Phạm vi hoạt động của switch case trong ngôn ngữ C

Phạm vi hoạt động của switch case trong ngôn ngữ lập trình C xuất phát từ trường hợp (case) mà bạn khai báo. Với mỗi trường hợp, bạn có thể thực hiện các câu lệnh tùy ý hoặc sử dụng câu lệnh break để chương trình thoát khỏi cấu trúc switch.

Cách sử dụng switch case cho kiểu dữ liệu khác nhau trong ngôn ngữ C

Switch case trong ngôn ngữ lập trình C có thể được sử dụng cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Dưới đây là một số cách sử dụng switch case cho các kiểu dữ liệu phổ biến:

1. Số nguyên: Bạn có thể sử dụng switch case để kiểm tra các giá trị số nguyên khác nhau và thực hiện các công việc tùy thuộc vào giá trị đó.

2. Ký tự: Switch case cũng có thể được sử dụng để kiểm tra các giá trị ký tự và thực hiện các công việc tương ứng. Bạn chỉ cần đặt giá trị ký tự trong trường hợp.

3. Chuỗi: Mặc dù switch case không thể trực tiếp kiểm tra chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C, bạn có thể sử dụng hàm strcmp để so sánh các chuỗi và thực hiện các công việc tương ứng.

4. Đối tượng: Switch case cũng có thể được sử dụng cho các đối tượng trong ngôn ngữ lập trình C++ và các ngôn ngữ khác hỗ trợ các kiểu dữ liệu đối tượng.

FAQs

1. Bài tập về switch case trong C++:
– Hãy viết một chương trình sử dụng switch case để chuyển đổi số tháng thành tên tháng tương ứng.
– Hãy viết một chương trình sử dụng switch case để kiểm tra một ký tự nhập vào có phải là nguyên âm hay không.

2. Switch case nhiều giá trị:
Trong cấu trúc switch case, bạn có thể gom nhóm các giá trị vào một trường hợp duy nhất bằng cách không sử dụng câu lệnh break sau từng giá trị. Ví dụ: `case 1: case 2: case 3:`

3. If switch case C++:
Trong ngôn ngữ C++, bạn có thể sử dụng cả câu lệnh if-else và switch case để kiểm soát luồng chương trình. Cách sử dụng cụ thể phụ thuộc vào yêu cầu của bài toán và thói quen lập trình của lập trình viên.

4. Switch case trong C++:
Switch case trong ngôn ngữ C++ hoạt động tương tự như switch case trong ngôn ngữ C. Nó có cú pháp và quy tắc sử dụng tương đương.

5. Bài tập switch case trong C:
– Hãy viết một chương trình sử dụng switch case để tính tổng các số từ 1 đến n.
– Hãy viết một chương trình sử dụng switch case để tính giai thừa của một số nguyên nhập vào.

6. Lệnh switch case:
Lệnh switch case là một cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình C được sử dụng để kiểm soát luồng chương trình dựa trên các trường hợp khác nhau. Nó giúp tổ chức và rõ ràng hơn so với sử dụng câu lệnh if-else trong một số tình huống.

7. Switch case trong C#:
Switch case trong ngôn ngữ C# hoạt động tương tự như trong ngôn ngữ lập trình C và C++. Nó có cú pháp và quy tắc sử dụng tương đương.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: switch case trong c Bài tập về switch case trong C++, Switch case nhiều giá trị, If switch case C++, Switch case C++, Switch case trong C++, Bài tập switch case trong C, Lệnh switch case, Switch case trong C#

Chuyên mục: Top 98 Switch Case Trong C

Ltc 17. Câu Lệnh Switch Case Trong Lập Trình C | Tự Học Lập Trình C

Xem thêm tại đây: phongnenchupanh.vn

Bài Tập Về Switch Case Trong C++

Bài tập về switch case trong C++ là một phần quan trọng của việc học lập trình. C++ là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và switch case cho phép lập trình viên giải quyết nhiều điều kiện khác nhau dựa trên giá trị của biểu thức.

Switch case là một cấu trúc điều khiển trong C++ cho phép chương trình lựa chọn một trong nhiều khối mã để thực thi dựa trên giá trị của biểu thức điều kiện. Cú pháp của switch case như sau:

“`c++
switch(expression) {
case constant1:
// Mã thực thi cho trường hợp 1
break;
case constant2:
// Mã thực thi cho trường hợp 2
break;

default:
// Mã thực thi mặc định khi không có trường hợp nào khớp
}
“`

Mỗi trường hợp (case) trong switch case được so sánh với giá trị của biểu thức (expression) và nếu khớp, mã thực thi được thực hiện. Nếu không có trường hợp nào khớp, mã thực thi trong khối default được thực hiện. Lệnh break được sử dụng để kết thúc mỗi trường hợp.

Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một số bài tập về switch case trong C++ để hiểu rõ hơn về cấu trúc này.

**Bài tập 1:** Viết chương trình trong C++ để in ra một ngày trong tuần dựa trên một số nguyên từ 1 đến 7. Sử dụng switch case để giải quyết bài toán này.

“`c++
#include
using namespace std;

int main() {
int day;
cout << "Nhap mot so tu 1 den 7: "; cin >> day;

switch(day) {
case 1:
cout << "Hom nay la Chu Nhat"; break; case 2: cout << "Hom nay la Thu Hai"; break; case 3: cout << "Hom nay la Thu Ba"; break; case 4: cout << "Hom nay la Thu Tu"; break; case 5: cout << "Hom nay la Thu Nam"; break; case 6: cout << "Hom nay la Thu Sau"; break; case 7: cout << "Hom nay la Thu Bay"; break; default: cout << "So nhap vao khong hop le"; } return 0; } ``` **Bài tập 2:** Viết chương trình trong C++ để tính điểm chữ dựa trên điểm số từ 0 đến 100. Sử dụng switch case để làm bài tập này. ```c++ #include
using namespace std;

int main() {
float diem;
cout << "Nhap diem: "; cin >> diem;

if (diem >= 0 && diem <= 100) { int diemChu = diem / 10; switch(diemChu) { case 10: case 9: cout << "Diem chu: A"; break; case 8: cout << "Diem chu: B"; break; case 7: cout << "Diem chu: C"; break; case 6: cout << "Diem chu: D"; break; default: cout << "Diem chu: F"; } } else { cout << "Diem khong hop le"; } return 0; } ``` Trong bài tập 2, chúng ta sử dụng if-else để kiểm tra xem điểm có nằm trong khoảng từ 0 đến 100 hay không. Nếu điểm hợp lệ, chúng ta tiến hành chia điểm cho 10 và sử dụng switch case để xác định điểm chữ tương ứng. **FAQs** 1. Switch case có thể sử dụng với kiểu dữ liệu nào trong C++? - Switch case có thể sử dụng với các kiểu dữ liệu nguyên thủy như int, char và enum. Cũng có thể sử dụng với kiểu dữ liệu đặc biệt khác như bool, long hoặc double nhưng cần một cách xử lý đặc biệt. 2. Tại sao chúng ta cần sử dụng lệnh break trong mỗi trường hợp của switch case? - Lệnh break được sử dụng để kết thúc mỗi trường hợp trong switch case. Nếu không sử dụng lệnh break, mã thực thi sẽ tiếp tục chạy xuống các trường hợp tiếp theo ngay cả khi chúng không khớp với giá trị của biểu thức. Sử dụng lệnh break giúp tránh điều này và đảm bảo chỉ có một trường hợp được thực thi. 3. Tại sao chúng ta cần sử dụng khối default trong switch case? - Khối default được sử dụng khi không có trường hợp nào trong switch case khớp với giá trị của biểu thức. Mã thực thi trong khối default sẽ được thực hiện khi không có trường hợp nào khớp và giúp xử lý các trường hợp không mong muốn. Switch case là một phần quan trọng của lập trình C++ và nó giúp lập trình viên giải quyết nhiều điều kiện khác nhau dễ dàng. Bài tập về switch case giúp củng cố kiến thức về cú pháp và cách sử dụng của nó. Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về switch case trong C++ và áp dụng thành công vào các bài tập thực tế.

Switch Case Nhiều Giá Trị

Switch case nhiều giá trị: Hướng dẫn và câu hỏi thường gặp

Ngôn ngữ lập trình là một công cụ mạnh mẽ để thực hiện các logic và quyết định trong các ứng dụng. Một trong những cấu trúc điều khiển phổ biến trong ngôn ngữ lập trình là “switch case”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về switch case nhiều giá trị, cung cấp hướng dẫn và trả lời những câu hỏi thường gặp về chủ đề này.

## Giới thiệu về Switch case

“Switch case” là một cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình cho phép chúng ta xử lý các trường hợp khác nhau dựa trên giá trị của biểu thức điều kiện. Điều này giúp rõ ràng hơn và dễ hiểu hơn khi phải xử lý nhiều trường hợp khác nhau.

Trong switch case, chúng ta sử dụng một biểu thức điều kiện (thường là một biến) để so sánh với từng trường hợp. Khi một trường hợp khớp với giá trị của biểu thức điều kiện, các câu lệnh trong trường hợp đó sẽ được thực thi. Nếu không có trường hợp nào khớp, chúng ta có thể cung cấp một trường hợp “mặc định” để xử lý các giá trị không khớp.

## Switch case nhiều giá trị

Switch case nhiều giá trị cho phép chúng ta xử lý các trường hợp khi giá trị của biểu thức điều kiện khớp với một hay nhiều giá trị được xác định trước. Điều này có ích khi chúng ta muốn thực hiện cùng một hành động cho nhiều giá trị khác nhau mà không cần lặp lại cùng một câu lệnh cho từng trường hợp.

### Cú pháp của switch case nhiều giá trị:

“`csharp
switch (biểu_thức_điều_kiện)
{
case giá_trị_1:
case giá_trị_2:
case giá_trị_3:
// Các câu lệnh thực thi cho giá trị 1, 2 hoặc 3
break;
case giá_trị_4:
// Các câu lệnh thực thi cho giá trị 4
break;
default:
// Các câu lệnh thực thi mặc định
break;
}
“`

Trong cú pháp trên:
– Biểu thức điều kiện được đánh giá để xác định trường hợp nào khớp.
– Mỗi trường hợp được giới thiệu bằng từ khóa “case” và sau đó là giá trị cần khớp.
– Các câu lệnh thực thi cho từng trường hợp được đặt trong một khối (ví dụ: dấu ngoặc nhọn “{}”).
– Một câu lệnh “break” được sử dụng để kết thúc mỗi trường hợp và thoát khỏi cấu trúc switch case.
– Trường hợp “default” được sử dụng khi không có trường hợp nào khớp với giá trị của biểu thức điều kiện.

### Ví dụ về switch case nhiều giá trị:

“`csharp
int ngay = 4;
switch (ngay)
{
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
Console.WriteLine(“Ngày làm việc”);
break;
case 6:
case 7:
Console.WriteLine(“Ngày nghỉ cuối tuần”);
break;
default:
Console.WriteLine(“Ngày không hợp lệ”);
break;
}
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng một biến “ngay” để xác định loại ngày làm việc hay nghỉ cuối tuần. Nếu giá trị của “ngay” là từ 1 đến 5, nó sẽ đánh dấu là ngày làm việc. Nếu giá trị là 6 hoặc 7, nó sẽ là ngày nghỉ cuối tuần. Nếu không khớp với bất kỳ trường hợp nào, switch case sẽ thực hiện trường hợp mặc định thông báo ngày không hợp lệ.

## Các câu hỏi thường gặp về switch case nhiều giá trị

### 1. Tại sao chúng ta nên sử dụng switch case nhiều giá trị?

Switch case nhiều giá trị giúp giảm sự trùng lặp và giữ mã nguồn gọn gàng. Thay vì lặp lại cùng một câu lệnh cho từng giá trị, chúng ta có thể nhóm chúng lại trong một trường hợp và chỉ cần viết một lần.

### 2. Switch case nhiều giá trị có giới hạn về số lượng giá trị có thể khớp không?

Không, switch case nhiều giá trị không có giới hạn số lượng giá trị có thể khớp. Bạn có thể định nghĩa bao nhiêu trường hợp tuỳ ý trong một câu lệnh switch case.

### 3. Có thể sử dụng bất kỳ kiểu dữ liệu nào trong switch case nhiều giá trị?

Trong một số ngôn ngữ lập trình, switch case nhiều giá trị chỉ cho phép sử dụng kiểu dữ liệu nguyên thủy như số nguyên hoặc ký tự. Tuy nhiên, trong một số ngôn ngữ khác như C# hoặc Java, bạn có thể sử dụng hầu hết các kiểu dữ liệu khác nhau.

### 4. Có thể có nhiều trường hợp khớp cho cùng một câu lệnh trong switch case nhiều giá trị không?

Có, bạn có thể xác định nhiều trường hợp khớp cho cùng một câu lệnh trong switch case nhiều giá trị. Nếu hai hoặc nhiều trường hợp có cùng một câu lệnh, bạn có thể xếp chúng liền nhau mà không cần câu lệnh “break” giữa chúng.

## Kết luận

Switch case nhiều giá trị là một cấu trúc điều khiển phổ biến trong ngôn ngữ lập trình. Nó giúp xử lý các trường hợp khác nhau dựa trên giá trị của biểu thức điều kiện một cách dễ dàng và gọn gàng. Bài viết này đã cung cấp hướng dẫn và trả lời một số câu hỏi thường gặp về chủ đề này.

If Switch Case C++

Switch case là một thành phần quan trọng trong ngôn ngữ lập trình C++. Nó cho phép chúng ta xử lý các trường hợp riêng biệt tùy thuộc vào giá trị của biểu thức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về switch case và cách sử dụng nó trong C++.

1. Cú pháp của switch case:

Cú pháp cơ bản của switch case như sau:
“`cpp
switch (biểu_thức)
{
case giá_trị_1:
// Lệnh thực hiện khi biểu thức có giá trị là giá trị 1
break;
case giá_trị_2:
// Lệnh thực hiện khi biểu thức có giá trị là giá trị 2
break;
default:
// Lệnh thực hiện khi biểu thức không có giá trị phù hợp với bất kỳ case nào
break;
}
“`
Câu lệnh switch case bắt đầu bằng từ khóa “switch” tiếp theo là biểu thức cần được kiểm tra. Sau đó là một chuỗi các case, mỗi case đại diện cho một giá trị cụ thể mà biểu thức có thể có. Lệnh “break” được sử dụng để thoát khỏi câu lệnh switch case khi đã thực hiện xong một trường hợp nào đó. Nếu không sử dụng “break”, câu lệnh sẽ tiếp tục thực hiện cho các trường hợp tiếp theo.

2. Ví dụ về sử dụng switch case:

Hãy xem một ví dụ đơn giản về việc sử dụng switch case để kiểm tra các con số từ 1 đến 3:
“`cpp
int num = 2;
switch (num)
{
case 1:
cout << "Con số là 1"; break; case 2: cout << "Con số là 2"; break; case 3: cout << "Con số là 3"; break; default: cout << "Con số không phù hợp"; break; } ``` Đầu ra của đoạn mã trên sẽ là "Con số là 2". Vì biến "num" có giá trị là 2, nên trường hợp case 2 sẽ được thực hiện và lệnh in ra "Con số là 2". Chúng ta cũng có thể sử dụng switch case để thực hiện các lệnh phức tạp hơn. Hãy xem một ví dụ về việc sử dụng switch case để tính toán số lượng ngày trong một tháng: ```cpp int month = 2; int days; switch (month) { case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: days = 31; break; case 4: case 6: case 9: case 11: days = 30; break; case 2: days = 28; break; default: cout << "Tháng không hợp lệ"; break; } ``` Trong đoạn mã trên, biến "month" được sử dụng để kiểm tra các trường hợp, và biến "days" được sử dụng để lưu trữ số lượng ngày tương ứng với tháng đó. Nếu tháng là 1, 3, 5, 7, 8, 10 hoặc 12, "days" sẽ có giá trị là 31. Nếu tháng là 4, 6, 9 hoặc 11, "days" sẽ có giá trị là 30. Cuối cùng, nếu tháng là 2, "days" sẽ có giá trị là 28. 3. Câu hỏi thường gặp: 3.1 Switch case có thể sử dụng kiểu dữ liệu nào? Switch case có thể sử dụng kiểu dữ liệu nguyên thủy như int, char hoặc enum, cũng như kiểu dữ liệu enum class. Tuy nhiên, không thể sử dụng kiểu dữ liệu float, double, string hoặc các kiểu dữ liệu phức tạp khác. 3.2 Có thể sử dụng nhiều trường hợp (cases) trong một case? Trường hợp (case) trong switch case có thể được nhóm lại nếu chúng thực hiện cùng một tác vụ. Điều này giúp giảm sự trùng lặp mã và làm cho mã nguồn dễ hiểu hơn. 3.3 Chúng ta cần phải sử dụng lệnh "break" trong mỗi trường hợp (case) không? Lệnh "break" chỉ là bắt buộc nếu chúng ta muốn thoát khỏi câu lệnh switch case sau khi đã thực hiện một trường hợp. Nếu không sử dụng "break", câu lệnh sẽ tiếp tục thực hiện cho các trường hợp tiếp theo. 3.4 Tôi có thể sử dụng switch case trong một mảng (array) không? Không, switch case không thể được sử dụng trực tiếp với một mảng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một biến có giá trị tương ứng với một phần tử trong mảng và sau đó sử dụng switch case với biến đó. Switch case là một cách tiện lợi để kiểm tra các giá trị khác nhau và thực hiện các hành động tương ứng. Khi sử dụng đúng cách, switch case có thể giúp chúng ta viết mã nguồn dễ đọc và dễ hiểu hơn. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về switch case trong ngôn ngữ lập trình C++.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề switch case trong c

LTC 17. Câu lệnh switch case trong lập trình C | Tự học lập trình C
LTC 17. Câu lệnh switch case trong lập trình C | Tự học lập trình C

Link bài viết: switch case trong c.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này switch case trong c.

Xem thêm: https://phongnenchupanh.vn/category/huong-dan blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *